POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI Khaki showroom sc

Obowiązuje od: maja 2018r.

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI Khaki showroom sc:

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności Khaki showroom sc w celu zrozumienia naszych praktyk dotyczących Państwa Danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać. Niniejsza Polityka dotyczy osób, które korzystają z usług Khaki showroom sc w charakterze odbiorcy – stylistów, dziennikarzy, redaktorów, grafików oraz klientów agencji i klientów wypożyczalni ubrań. W niniejszej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób Khaki showroom sc zbiera, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe. Objaśniamy w niej również, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je oraz zadecydować o sposobach ich wykorzystywania przez nas.

Nasza Polityka dotyczy zbierania danych zarówno w Internecie (online), jak i poza nim (offline), w tym danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem różnych naszych kanałów takich, jak strony internetowe, media społecznościowe, oraz podczas różnych organizowanych przez Khaki showroom wydarzeń. W punkcie nr 9 znajdują się informacje o tym, jak mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw w tym zakresie.

W przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa określających zobowiązania prawne ciążące na nas. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe kontaktowanie się z nami, korzystanie z naszych usług, lub nie będzie też możliwe podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zawarcie przez Państwa umowy z nami.

Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianie

Niniejsza Polityka zawiera informacje w obszarach:

1 Źródła danych osobowych: Nasza Polityka dotyczy danych osobowych, które zbieramy od Państwa lub na Państwa temat z niżej opisanych źródeł, metodami określonymi poniżej:

 • Strona internetowa i podstrony należące do Khaki showroom Strony internetowe dla konsumentów prowadzone przez Khaki showroom lub w jej imieniu, w tym strony, które prowadzimy sami na naszych własnych domenach lub pod własnymi linkami, a także ministrony, które prowadzimy w mediach społecznościowych osób trzecich takich, jak Facebook i nasi klienci
 • Wiadomości email, SMS-y i inne wiadomości elektroniczne. Komunikacja elektroniczna między Państwem a Khaki showroom
 • Dane, które sami tworzymy. Podczas naszej interakcji z Państwem możemy tworzyć dane na Państwa temat (np. archiwum Państwa zakupów na naszych stronach, archiwum Państwa wypożyczeń).
 • Dane z innych źródeł. Media społecznościowe osób trzecich (np. Facebook czy Google), źródła publiczne, niezależne podmioty zbierające dane, partnerzy promujący Khaki showroom

2 Rodzaje zbierania danych osobowych W zależności od sposobu interakcji z Khaki showroom (przez Internet – online, poza nim – offline, osobiście, telefonicznie itp.) zbieramy różne, wymienione poniżej rodzaje informacji od Państwa.

 • Osobowe dane kontaktowe. Obejmują wszystkie informacje, które nam Państwo podają, dzięki którym jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować, takie, jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, profil w mediach społecznościowych czy numer telefonu.
 • Dane logowania do konta. Wszystkie informacje wymagane do udzielenia Państwu dostępu do Państwa konta wypożyczalni ubrań/sklepu. Są to m.in. login/adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło w niemożliwej do odzyskania formie czy też pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie.
 • Dane demograficzne i zainteresowania. Wszystkie demograficzne i behawioralne informacje na Państwa temat. Są to m.in. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć, rozmiar odzieży, kod pocztowy określający miejsce zamieszkania.
 • Informacje przesyłane przez komputer lub urządzenie mobilne. Wszystkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo, by skorzystać z naszych stron internetowych, takie jak adres protokołu internetowego (IP), z którego łączą się Państwo z Internetem, a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki.
 • Informacje o korzystaniu ze stron internetowych/komunikatów. Podczas przeglądania naszej strony internetowej i informacji wysyłanych w formie emailingu oraz interakcji z nimi, wykorzystujemy technologie automatycznego zbierania danych w celu zbierania informacji na temat Państwa zachowania. Obejmuje to informacje takie jak linki, które Państwo klikają, strony i zawartość, którą Państwo przeglądają, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa interakcji z powyższymi. Tego typu informacje zbierane są przy wykorzystaniu technologii, takich jak pliki cookies, a także przy wykorzystaniu mechanizmów śledzenia stosowanych przez osoby trzecie w celach analitycznych i reklamowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju technologii.
 • Treść tworzona przez klientów Khaki shworoom. Treść, którą Państwo stworzą i którą się Państwo z nami podzielą w mediach społecznościowych osób trzecich lub poprzez dodanie jej na naszych stronach internetowych lub w naszych profilach, w tym poprzez aplikacje na portalach społecznościowych osób trzecich, takich jak Facebook. Są to np. zdjęcia, filmy, opowieści, oznaczanie marek naszych Klientów i naszej i im podobne. Jeżeli jest to dozwolone, zbieramy i publikujemy treść tworzoną przez konsumentów w związku z różnymi aktywnościami, takimi jak konkursy i inne promocje.
 • Informacje publikowane w mediach społecznościowych osób trzecich. Wszystkie informacje, które publikują Państwo w mediach społecznościowych osób trzecich oraz informacje znajdujące się na Państwa profilu na portalu społecznościowym osoby trzeciej (takiej jak Facebook), co do których dali Państwo takiej osobie trzeciej zgodę na to, żeby zostały nam udostępnione. Są to np. podstawowe dane Państwa konta (np. nazwa, adres email, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych itp.) oraz wszelkie pozostałe informacje dodatkowe lub aktywności, na udostępnianie których media społecznościowe osoby trzeciej uzyskały Państwa zgodę. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Khaki showroom zbiera informacje na Państwa temat z portali społecznościowych osób trzecich oraz tego, jak cofnąć zgodę na ich udostępnianie, należy odwiedzić stronę odpowiedniego portalu społecznościowego osoby trzeciej.
 • Informacje na temat płatności i dane finansowe. Wszystkie informacje, których potrzebujemy do realizacji zamówienia lub które podają Państwo w celu dokonania wypożyczenia lub zakupu, takie jak dane karty płatniczej lub kredytowej (imię i nazwisko posiadacza, numer karty, data ważności itp.) lub inne dane w ramach pozostałych form płatności (jeżeli takowe zostały wybrane).

3 Wykorzystanie danych osobowych Poniżej opisaliśmy poszczególne cele, w jakich zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także poszczególne rodzaje danych osobowych zbieranych w danym celu.

Obsługa klienta: Wykorzystujemy Państwa Dane osobowe na potrzeby obsługi klienta, w tym w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, wysyłania do Państwa informacji na temat marek jakie obsługujemy.

 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych produktów i usług

Konkursy i działalność marketingowopromocyjna: Za Państwa zgodą (jeżeli uzyskanie takiej zgody jest wymagane) wykorzystujemy dane osobowe, by informować Państwa o naszych produktach i usługach oraz o produktach naszych Klientów i kontrahentów (np. komunikaty lub kampanie marketingowe i promocje).

 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu

Portale społecznościowe osób trzecich: Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z takich funkcji na portalach społecznościowych osób trzecich, jak np. polubienie , by przekazywać Państwu reklamy i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali.

 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasze uzasadnione interesy

Realizacja zamówień: Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do realizacji i wysyłki Państwa zamówień, informowania Państwa o statusie zamówień, poprawiania danych adresowych

 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Zobowiązania prawne
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych produktów i usług
 • Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych

4. Zatrzymanie danych osobowych Khaki showroom podejmie wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres, ustalony z zastosowaniem poniższych kryteriów:

Khaki showroom zachowa kopie Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej Państwa identyfikację wyłącznie tak długo, jak:

będzie nas z Państwem łączył jakikolwiek stosunek (np. tak długo, jak będą się Państwo znajdować na naszej liście mailingowej, aż do wypisania się z niej; aż do cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania);

5. Przechowywanie lub przekazywanie danych Stosujemy odpowiednie środki by Państwa dane osobowe były bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że środki te nie mają zastosowania do informacji, które udostępniają Państwo publicznie na portalach społecznościowych osób trzecich.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników lub pośredników wyłącznie w wymaganym zakresie, w zależności od celu, w jakim zostały zebrane (np. pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów będą mieli dostęp do danych klienta jako konsumenta).

Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są uzasadnione środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu do nich. Ponadto stosujemy uzasadnione standardy ochrony danych osobowych.

6. Dostęp do danych

Mają Państwo prawo dostępu do informacji, wglądu w nie oraz do zażądania papierowej lub elektronicznej kopii informacji, jakie o Państwu zebraliśmy. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając nam e-maila na adres: showroom@khaki.pl albo list na adres: Khaki showroom sc ul. Zgoda 4 lok 6 00-018 Warszawa Jeżeli takie żądanie zostanie wystosowane przez inną osobę niż Państwo bez przedstawienia dowodu, że dokonano tego w Państwa imieniu, żądanie zostanie odrzucone. Dodatkowe prawa do zmiany czy usunięcia danych osobowych Mogą Państwo zażądać usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania i udostępniania swoich danych osobowych, jak również cofnąć zgodę na każdy rodzaj przetwarzania przez nas danych Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przysługują Państwu również dodatkowe prawa w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych: prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych na podstawie Państwa szczególnej sytuacji; oraz prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

7. Możliwość wyboru sposobu wykorzystywania i udostępniania danych

Działalność promocyjna. Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez Khaki showroom w celu promowania naszych produktów i produktów naszych Klientów i naszych usług poprzez zaznaczenie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane drogą mailową lub osobiście w siedzibie Khaki wypełniając odpowiedni dokument. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać tego typu powiadomień, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych jakimkolwiek kanałem, w tym na portalach społecznościowych osób trzecich, mogą Państwo w dowolnej chwili anulować zgodę logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej w przypadku wypożyczalni sukienek, lub na portalu społecznościowym osoby trzeciej lub zmieniając swoje preferencje na swoim koncie lub skontaktowanie się z nami pisząc na adres showroom@khaki.pl. Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, w dalszym ciągu możemy Państwu wysyłać komunikaty administracyjne, m.in. spis czynności dokonanych na Państwa koncie (np. potwierdzenie zmiany hasła)

8. Zmiany Polityki Prywatności

Jeżeli zmieni się sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejszą Politykę.

9. Administrator danych Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem: showroom@khaki.pl, listownie na adres: Khaki showroom sc ul. Zgoda 4 lok 6 Warszawa 00-018, Polska lub telefonicznie pod numerem: 500395446

Mogą się Państwo również skontaktować z naszym Administratorem Ochrony Danych Pauliną Grajek – Mamczarek pod następującym adresem: showroom@khaki.pl.

Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności).